Yeminli Tercüme

yeminli tercüme

Uluslararası geçerliliğe sahip olması gereken dokümanların birçoğu, ana dilimizde yazılmasından ötürü farklı dillere çevrilmeye ve bu çevirinin doğruluğunun da şüpheye yer bırakmayacak şekilde onaylanmasına ihtiyaç duyar. Günümüzde çeşitli bilişsel alanlar ve iş sahalarında üretilen çok sayıda metin, pek çok farklı dilde yazılmaktadır. Bu noktada, yeminli tercüme’nin taşıdığı önem de bütünüyle ortaya çıkmaktadır.

Çeşitli dillerle yazılan bu metinlerin uluslar arası alanda dolaşıma ve birbirleriyle etkileşime girebilmeleri için, çeviri mutlak gerekli ve en önemli etkendir. Çeşitli diller arasında yapılan metinler arası geçişlerde mümkün olan en az anlam kaybının yaşanması ve içeriğin öteki dile olabildiğince açık ve duru aktarılabilmesi için, çeviri süreci ve çeviri bürosunun niteliği oldukça önemlidir.
21 yüzyılın sunduğu çeşitli teknolojik olanaklar ve iletişim imkânları dahilinde, pek çok sektör iş sahalarını uluslar arası bir ölçekte tutmaktadır. Sektörlerin, çok sayıdaki uluslar arası yazışmaları uzman ve profesyonel çevirmenler yardımıyla yapmaları hem şirketin kurumsallığı ve güvenilirliği hem de yapılan işin verimliliği açısından büyük bir önem taşır.

Metinlerin yazıldıkları dilden bir diğer dile mümkün olduğunca doğru, açık, yalın ve çabuk biçimde aktarılabilmesi meselesinin önemi, bu çerçeveden çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Tüm bunlar bize şunu göstermektedir ki çeviri bir eylem olarak, göründüğünden çok daha karmaşık, zorlu ve meşakkatli bir süreci kapsar. Bu sürecin hakkını verebilmek ise tamamıyla çeviri yapan şirketin kurumsal karakterine ve çeviri yapan çalışan ya da çalışanların göstereceği özene bağlıdır. Tüm bu etkenlerin bir zincirin halkaları birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu da göz önüne alınırsa, doğru, açık, duru bir dille ve profesyonelce yapılan bir çevirinin, bir şirketin gelişme ve ilerleme süreçlerinde ne kadar büyük ve kapsamlı bir yer tuttuğu tüm netliğiyle ortadadır.

Tüm bunların ışığında, günümüzde uluslar arasılığın her şeyin ötesinde olduğu koşullar dahilinde, tüm sektörler ve açtıkları öteki iş sahaları için çevirinin nerede durduğunu ve durduğu yerin önemini açıkça görebilmekteyiz. Çevirinin önemini bir kez daha vurgulamak adına: unutulmamaıldır ki çevirmek, aynı zamanda bir metni yeniden yazmaktır.