Redaksiyon

redaksiyon

Yazılı metinlerin pek çoğu, okuyucusuna hitap etmek üzere hazırlanır ve yazımı esnasında kimin hedef kitle olarak belirlendiği, buna bağlı olarak nelere vurgu yapılacağı ya da yazarın güçlü yanlarını metne nasıl yansıtacağı gibi pek çok farklı denklem, bu işlemlerin tamamlanmasından önemli roller oynar.

Ancak yazım esnasında oldukça önemli olan ve çoğu zaman atlanan bir mesele daha vardır: düzenleme. Düzenleme sırasında imla kuralları, yazım hataları, anlatım bozuklukları ve yanlış anlaşılabilecek kelimeler gibi metnin anlaşılmasına ve yorumlanmasına zarar verebilecek unsurlar gözden geçirilir, ayıklanır ve usulüne uygun bir şekilde düzeltilir.

Redaksiyon Hizmetlerinden Kimler Yararlanır?

Redaksiyon hizmetleri, çeviri metinleri, basın bültenleri, kitap düzeltmeleri gibi pek çok farklı alanda verilebilir ya da talep edilebilir. Dolayısıyla kurumsal duruşu olan ve zaman zaman kamuoyuna açıklamalar yapmakla yükümlü tutulan firmalar, yine topluma karşı sorumlulukları olan ve benzer kaygılarla açıklamalar yapan bireyler, açıklamalarının son bir kez daha gözden geçirilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyebilirler.

Bunların haricinde, yazarlar da redaksiyon hizmetlerini kullanan kişiler arasında bulunmaktadırlar. Yazılan kitaplar mutlaka bir editör onayından geçer, birden fazla göz tarafından kontrol edilir ve ardından basılarak insanların ilgisine sunulurlar.

Çevirilerde de benzer kaygıları görmek mümkündür. Tercüme bürosu çalışanları, bu alanda da yaptıkları işlemler sayesinde büro müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmektedirler.

Bir Tercüme Bürosu Hangi Alanlarda Redaksiyon Yapabilir?

Bu soruya farklı örnekler verebilmek mümkündür. Örneğin ana dilinizin dışında yazmış olduğunuz bir metnin anlatım bozukluklarından, kelime hatalarından ya da imla kurallarından kuşkularınız olabilir. Bu kuşkuları gidermek için bahsi geçen dile en hakim olan insanların çevirmenler olduğu da muhtemeldir. Günde yüzlerce cümleyi gözden geçiren ve bunların dil kurallarına uygun olmasını sağlayan bu kişiler, redaksiyon ihtiyaçlarına en açık şekilde cevap verebilecek durumdadırlar.

Bunun dışında, yine bazı büroların yazımızın en başında bahsi geçen meselelere yönelik hizmetleri de bulunmaktadır. Talebiniz halinde eğer konuyla ilgilenebilecek kişiler büroda istihdam ediliyorsa hızlı bir şekilde geri dönüş sağlayan bürolar, metinlerinizin en kusursuz şekilde hazırlanmasına ve prestijinizin korunmasına da yardımcı olacaktır.